دیجی شرق

نتیجه پرداخت

مشترک گرامی سفارش شما با مشخصات فوق دریافت شد و صورت حساب برای شما صادر می شود.

رسید پرداخت برای شما بدین صورت صادر شد:

نام و نام خانوادگی : {نام و نام خوانوادگی (نام):3.3}

شماره تماس:{تلفن:4}

دریافت از : {انتخاب روش دریافت پیکسل:26}

ارسال تصویر : {لطفا نحوه ارسال فایل را مشخص کنید:28}

نوع پیکسل:{نوع پیکسل:13}

مبلغ دریافت شده : {مجموع سفارشات:17}

شماره فاکتور: {transaction_id}

درگاه پرداخت : {payment_gateway}

وضعت پرداخت : {payment_status}

ارسال عکس از طریق تلگرام(در صورتی که این گزینه را انتخاب کرده باشید)

زیورآلات ماندگار

www.digibalal.ir

در صورت وجود هرگونه مغایرت با ما تماس بگیرید
09355243727
09158176109

X